งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

อบต.หนองหลัก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ก.ย. -16 ต.ค. 2557  ช่างไฟฟ้า,ช่างเขียนแบบ,จพ.ธุรการ,จพ.จัดเก็บรายได้,นิติกร,นวก.ส่งเสริมสุขภาพ,นวก.เกษตร,นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นวก.ศึกษา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“อบต.หนองหลัก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ก.ย. -16 ต.ค. 2557  ช่างไฟฟ้า,ช่างเขียนแบบ,จพ.ธุรการ,จพ.จัดเก็บรายได้,นิติกร,นวก.ส่งเสริมสุขภาพ,นวก.เกษตร,นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นวก.ศึกษา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15389 หรือ
ตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้า,ช่างเขียนแบบ,จพ.ธุรการ,จพ.จัดเก็บรายได้,นิติกร,นวก.ส่งเสริมสุขภาพ,นวก.เกษตร,นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นวก.ศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,440-15,060
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: อุุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ย. – 16 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี) ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 มีมติให้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามตำแหน่งและอัตราที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักขอความเห็นชอบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ก. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ

1. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

ข. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 1 อัตรา

ค. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง คือ

1. ตำแหน่ง นิติกร 3 จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 3 จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3 จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน อบต.หนองหลัก งานราชการ อุุดรธานี อบต.หนองหลัก รับสมัคร สอบ อบต.หนองหลัก 2557 สอบ อบต.หนองหลัก 57 อบต.หนองหลัก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ อบต.หนองหลัก :ตนเอง  

ยื่นใบสมัครได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อ.ไขยวาน จ.อุดรธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4213-3300-1 และสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไวต์ https://www.nonglak.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments