งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบัน.พัฒนาองค์กร.ชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -10 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่งานข้อมูลโครงการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“สถาบัน.พัฒนาองค์กร.ชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -10 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่งานข้อมูลโครงการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15368 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานข้อมูลโครงการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์,อยุธยา,ปทุมธานี,นนทบุรี,กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครบุคลากร

โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง
(Community-based Livelihood Support for Urban Poor)

                 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก กิจกรรมโครงการ คือ การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัย และการฟื้นฟูชุมชนคนจนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ประมาณ 50 ชุมชน ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานข้อมูลโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

                   ภาพรวมของงาน

รวบรวม นำเข้านำเข้าระบบฐานข้อมูล และจัดระเบียบงานเอกสารของโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง เพื่อรายงานความก้าวหน้า  การเบิกจ่ายเงิน และการติดตามการดำเนินงานโครงการในภาพรวม

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

    1.การนำเข้าข้อมูลโครงการตามฐานข้อมูลโครงการฯ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

    จัดระบบงานเอกสารและข้อมูลโครงการ

    ประสานงานการจัดทำข้อมูลโครงการ

    ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

    ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ผู้จัดการโครงการมอบหมาย

คุณสมบัติ

    สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป

    2.มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปี ในการบันทึกข้อมูล การจัดระบบงานเอกสารข้อมูลโครงการ, บริหารสำนักงาน และการใช้คอมพิวเตอร์  เช่น Word, Excel, Power Point, scan, email และการติดต่อสื่อสารต่างๆ

    หากมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณา

ทำงานในลักษณะที่ปรึกษา ตามจำนวนวันทำงานและอัตราค่าตอบแทนที่กำหนด ในช่วงเวลา 1 ปี ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายแจ้งความจำนงในการสมัคร พร้อมรายละเอียดส่วนตัว และประวัติการทำงานมาทางอีเมล์ที่ tpansa@gmail.com และ supdoc2014@gmail.com ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557

             สถาบันฯ จะคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์เฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น ภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 15 กันยายน 2557

สมัครงาน สถาบัน.พัฒนาองค์กร.ชุมชน งานราชการ นครสวรรค์,อยุธยา,ปทุมธานี,นนทบุรี,กรุงเทพฯ สถาบัน.พัฒนาองค์กร.ชุมชน รับสมัคร สอบ สถาบัน.พัฒนาองค์กร.ชุมชน 2557 สอบ สถาบัน.พัฒนาองค์กร.ชุมชน 57 สถาบัน.พัฒนาองค์กร.ชุมชน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบัน.พัฒนาองค์กร.ชุมชน :email  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานโครงการ SUP ห้อง 305 โทร. 0-2378-8300-20 ต่อ 7016, 8346

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments