ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -3 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่สนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel Support Officer)


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -3 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่สนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel Support Officer)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15325 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel Support Officer)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
1. ควบคุมดูแลกระบวนการจัดการเกี่ยวกับเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ
2. ตรวจสอบการทดสอบเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถใช้กับงานของธนาคารได้ดีและตามเวลาที่ต้องการ
3. ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
4. พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลกระทบกับธุรกิจของธนาคาร
5. วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหา เพื่อหาทางป้องกันในอนาคต
6. ประมวลผลและดูแลการจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหารของธนาคาร
7. ดูแลการจัดส่งข้อมูล ATM Transaction และ Down Time เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ สำหรับสำนักงานเขต และกลุ่มเครือข่าย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. อำนวยความสะดวกและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
9. ติดตามผลการติดตั้ง และจัดทำข้อมูลสถิติการใช้เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานธนาคารแห่งประเทศไทย รายการเงินฝาก – ถอนจากธนาคาร ต่างธนาคาร / เป็นต้น
10. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และคู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) ของส่วนงาน

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์
– มีทักษะในการประสานงาน
– หากสามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี (MS Word,Excel,Powerpoint) มีพื้นฐานการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือประสบการณ์การทำงานกับคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การรับสมัครและการคัดเลือก กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments