TOTOS เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  รับเยอะมาก ไม่จำกัดจำนวนอัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

“TOTOS เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  รับเยอะมาก ไม่จำกัดจำนวนอัตรา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15288 หรือ
ตำแหน่ง: รับเยอะมาก ไม่จำกัดจำนวนอัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: หลายจังหวัด
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 

 

ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติการพนักงาน Call Center 1177 ประจำศูนย์หาดใหญ่ ด่วน!!!

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. งาน Call Center 1177 (หาดใหญ่) เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป คุณวุฒิระดับ ปวส. ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงานด้านช่างปฎิบัติงาน จังหวัดอุทัยธานี
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. งานด้านช่าง คุณวุฒิ ปวช. เพศชาย ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุทัยธานี 1 รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บุคคล
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. เจ้าหน้าที่บุคคล อายุไม่เกิน 35 ปี คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท 1 รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงานด้านช่าง  คุณวุฒิ ปวช. หรือ ปวส.  ปฏิบัติงาน จังหวัดกาญจนบุรี
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. งานด้านช่าง จังหวัดกาญจนบุรี คุณวุฒิ ปวช. ,ปวส. อายุ 18-35 ปฏิบัติงานที่จังหวัดกาญจนบุรี 4 รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงาน  โครงการช่าง 300 อัตรา ด่วน!!!
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. งานด้านช่าง คุณวุฒิ ปวช./ปวส. เพศชาย/หญิง ปฏิบัติงานในเขต กมท.และปริมณฑล 150 รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงานด้านช่างปฎิบัติงาน จังหวัดยะลา
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. งานด้านช่าง คุณวุฒิ ปวส. เพศชาย ปฏิบัติงานที่จังหวัดยะลา 3 รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงานด้านช่างปฎิบัติงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. งานด้านช่าง คุณวุฒิ ปวส. เพศชาย ปฏิบัติงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงานด้านช่างปฎิบัติงาน จังหวัดพังงา
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. งานด้านช่าง คุณวุฒิ ปวส. เพศชาย ปฏิบัติงานที่จังหวัดพังงา 2 รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงานด้านช่างปฎิบัติงาน จังหวัดภูเก็ต
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. งานด้านช่าง คุณวุฒิ ปวช. / ปวส. เพศชาย ปฏิบัติงานที่จังหวัดภูเก็ต 22 รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงานด้านช่างปฎิบัติงาน จังหวัดกระบี่
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. งานด้านช่าง คุณวุฒิ ปวส. เพศชาย ปฏิบัติงานที่จังหวัดกระบี่ 3 รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงาน CallCenter 1177 (งามวงศ์วาน) ด่วน!!!
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. งาน Call Center 1177 (งามวงศ์วาน) ชาย/หญิง อายุ 23 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญาตรี ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงานด้านช่าง จำนวน 27 อัตรา นครหลวงที่ 2 เริ่มงาน 1 เม.ย. 57(ด่วนที่สุด)
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. งานด้านช่าง น. 2.1.1 เพศชาย อายุ 21-35 ปี คุณวุฒิ ปวส. 10 รายละเอียด | สมัครงาน
2. งานด้านช่าง น. 2.1.2 เพศชาย อายุ 21-35 ปี คุณวุฒิ ปวส. 3 รายละเอียด | สมัครงาน
3. งานด้านช่าง น. 2.1.3 เพศชาย อายุ 21-35 ปี คุณวุฒิ ปวส. 4 รายละเอียด | สมัครงาน
4. งานด้านช่าง น. 2.2.1 เพศชาย อายุ 21-35 ปี คุณวุฒิ ปวส. 4 รายละเอียด | สมัครงาน
5. งานด้านช่าง น. 2.2.2 เพศชาย อายุ 21-35 ปี คุณวุฒิ ปวส. 5 รายละเอียด | สมัครงาน
6. งานด้านช่าง น. 2.2.3 เพศชาย อายุ 21-35 ปี คุณวุฒิ ปวส. 1 รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงานด้านช่าง จำนวน 11 อัตรา (ด่วน!!!)
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. งานด้านช่าง คุณวุฒิ ปวส. เพศชาย อายุ 21-35 ปี 11 รายละเอียด | สมัครงาน

 
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. นักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกสาขา , ปวส. ทุกสาขา ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครตำแหน่งงานตามคุณวุฒิการศึกษา(สามารถยื่นความจำนงให้ทางบริษัทฯพิจารณา)
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. Not Specified Position(ทั่วไป)ปริญญาโท ปริญญาโท ทุกสาขา ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน
2. Not Specified Position(ทั่วไป)ปริญญาตรี ปริญญาตรี ทุกสาขา ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน
3. Not Specified Position(ทั่วไป)ปวส. ปวส. ทุกสาขา ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน
4. Not Specified Position(ทั่วไป)ปวช./ม.6 ปวช. หรือ ม.6 ทุกสาขา ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน
5. Not Specified Position(ทั่วไป)ตำกว่าปวช. ต่ำกว่าปวช. ทุกสาขา ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงาน Management Center ประจำศูนย์หาดใหญ่ ด่วน!!!
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. Management Center เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป คุณวุฒิระดับ ปวส. ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงาน Operator 1133  ปฏิบัติงานที่ อาคารแจ้งประสิทธิ์
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. Operator 1133 เพศชาย/หญิง คุณวุฒิ ปวช.หรือม.6 อายุ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงานด้านช่าง ปฏิบัติงาน จังหวัดนครปฐม
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. งานด้านช่างนครปฐม คุณวุฒิ ปวช. เพศชาย ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐม ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงานด้านช่าง จำนวนมาก (ด่วนที่สุด)
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. งานด้านช่าง เขตสุขุมวิท71 ชัยพฤกษ์ อ่อนนุช อายุ 18-34 ปี คุณวุฒิ ปวส. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมฯ โทรคมนาคม ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน
2. งานด้านช่าง เขตสุรวงศ์ ตรอกจันทร์ อายุ 18-34 ปี คุณวุฒิ ปวส. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมฯ โทรคมนาคม ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน
3. งานด้านช่าง เขตพหลโยธิน สามเสน อายุ 18-34 ปี คุณวุฒิ ปวส. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมฯ โทรคมนาคม ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน
4. งานด้านช่าง เขตเพลินจิต ปทุมวัน อายุ 18-34 ปี คุณวุฒิ ปวส. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมฯ โทรคมนาคม ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน
5. งานด้านช่าง เขตรามคำแหง ลาดกระบัง อายุ 18-34 ปี คุณวุฒิ ปวส. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมฯ โทรคมนาคม ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน
6. งานด้านช่าง เขตบางนา-ตราด34 สมุทรปราการ บางพลี บางบ่อ บางเสาธง อายุ 18-34 ปี คุณวุฒิ ปวส. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมฯ โทรคมนาคม ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน
7. งานด้านช่าง สุขุมวิท 109 สมุทรปราการ ลาซาล อายุ 18-34 ปี คุณวุฒิ ปวส. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมฯ โทรคมนาคม ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงานช่าง
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. ช่าง คุณวุฒิ ปวช. /ปวส.ทางด้านช่าง ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เทคนิคคอมพิวเตอร์ ไม่จำกัด รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัคร วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์  งานประจำศูนย์ปฏิบัติการโครงการตลอด 24 ชั่วโมง (ด่วนมาก!!!  เริ่มงานได้ทันที)
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 18-40 ปี คุณวุฒิปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต,และวิทยาศาสตร์บัณฑิต 3 รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครงานผู้ปฏิบัติการงาน นักคอมพิวเตอร์
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. นักคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิปริญญาตรี วศ.บ. หรือ วท.บ. อายุ 20 ปี ขึ้นไป 5 รายละเอียด | สมัครงาน

 
ประกาศรับสมัครพนักงาน Call Center 1100 ปฏิบัติงานที่ คลองเตย (ด่วน!!)
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. 1100 Helpdask คุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 10 รายละเอียด | สมัครงาน
2. 1100 English คุณวุฒิปริญญาตรี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 5 รายละเอียด | สมัครงาน
3. 1100 General คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา และไม่อยู่ระหว่างการรอรับปริญญา, มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 30 รายละเอียด | สมัครงาน
4. 1100 outbound คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่อยู่ระหว่างการรอรับปริญญา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 10 รายละเอียด | สมัครงาน

สมัครงาน TOTOS งานราชการ หลายจังหวัด TOTOS รับสมัคร สอบ TOTOS 2557 สอบ TOTOS 57 TOTOS เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน TOTOS :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments