ไม่มีหมวดหมู่

จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -05 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -05 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15279 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 05 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เกี่ยวกับงานธุการและงานสารบรรณ หรือ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
– รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร เก็บ พิมพ์ ตรวจทานแก้ไขข้อผิดพลาด คัดสำเนา และค้นหาหนังสือทางราชการ
– ตรวสอบ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐาน หรือ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
– ปฏิบัติหน้าที่ในการบริการประชาชนตามภารกิจของกรมการปกครอง
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุม ดูแล จัดเตรียมและอำนวยความสะดวก ในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดงานต่างๆ
– ปฏิบัติงาอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามแนบ

– ทักษะ
รายละเอียดตามแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามแนบ

– สมรรถนะ
รายละเอียดตามแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามแนบ
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป้นผู้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะทั้ง ๒ ครั้ง ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ – การเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง จะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้

สมัครงาน จ.ขอนแก่น งานราชการ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น รับสมัคร สอบ จ.ขอนแก่น 2557 สอบ จ.ขอนแก่น 57 จ.ขอนแก่น เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ จ.ขอนแก่น :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments