รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย


ฝากประชาสัมพันธ์

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15254 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 
เจ้าหน้าที่การตลาด

ความรับผิดชอบหลัก

 • บริหารจัดการระบบ Customer Relationship Management(CRM)ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และจัดทำรายงานประจำเดือน
 • วางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ และดูแลการจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกในการดำเนินกิจกรรม การตลาด
 • งานจัดทำรายงาน และเอกสารต่างๆ

 

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สถิติ สถติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานการตลาด การสำรวจข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และสามารถทำ Slide Presentation ได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, บุคลิกดีมีความคล่องแคล่วและมีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและทักษะในการนำเสนองานต่อระดับบริหาร

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ติดตามและรายงานในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายของแผนกทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น(Reliability)  ความพร้อมใช้งาน (Availability)  และความปลอดภัยงานระบบ (System Safety) ของรถไฟฟ้าใต้ดิน
 • ตรวจสอบรายการอันตรายในทะเบียนอันตราย (Hazard log) และปฏิบัติตามกลไกการบริหาร (Management Mechanism) เพื่อระบุความเสี่ยง (Hazard Identification) ที่มีอยู่ในระบบเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน
 • ตรวจประเมินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment Audit) การปฏิบัติงานประจำวันทั่วไปในระบบการเดินรถ (Railway Operation)  และงานซ่อมบำรุง (Maintenance Works)
 • ตรวจประเมินด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั่วไป (Safety and Environment Surveillance)
 • ตรวจสอบหลักฐานและค้นคว้าข้อมูล เพื่อการสืบสาเหตุเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวขอ้งกับความปลอดภัย ภายใต้การชี้แนะของผู้จัดการแผนกประกันความปลอดภัย
 • ทำการสืบสาเหตุเหตุการณ์หรือ อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในระบบการเดินรถตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การชี้แนะของผู้จัดการแผนกประกันความปลอดภัย
 • ตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำแผนงานส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ในระบบราง อย่างน้อย 1 ปี
 • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งงานเอกสารที่เกี่ยว หรืองานด้านวิศวกรรม
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอย่างดี
 • เป็นผู้มีสุขภาพดี   สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ กทม. รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments