งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -05 ก.ย. 2557  พนักงานส่งเสริมการลงทุน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -05 ก.ย. 2557  พนักงานส่งเสริมการลงทุน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15240 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 05 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 1
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
– มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
(1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ ทางการตลาด
ทางการจัดการ ทางการจัดการทั่วไป
(2) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน
และสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลเวปไซต์เบื้องต้น
หน่วยที่ 2
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
– มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
(1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงินและการคลัง
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน
และสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน่วยที่ 1
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1) ศึกษาและจัดเก็บข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการลงทุน
และภาวะอุตสาหกรรมของประเทศที่เป็นเป้าหมายการลงทุน
ของไทย
2) ดูแลงานสถิติ และข้อมูลของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุน
ในต่างประเทศ
3) ดูแลเวปไซต์ลงทุนไทยในต่างประเทศ
4) ประสานงานการจัดประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่างๆ
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน่วยที่ 2
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1) รวบรวม ศึกษา และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน
ในอุตสาหกรรมต่างๆ
2) รวบรวม ศึกษา และจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำ
นโยบายส่งเสริมการลงทุน
3) ประสานงาน จัดเตรียมการประชุม สัมมนา
จัดทำ Presentation ประกอบการประชุม สัมมนา
4) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานต่างๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 2557 สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 57 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments