สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ส.ค. -4 ก.ย. 2557  สอบเลื่อนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.)


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ส.ค. -4 ก.ย. 2557  สอบเลื่อนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15225 หรือ
ตำแหน่ง: สอบเลื่อนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 500
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ส.ค. – 4 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


การรับสมัครสอบครั้งนี้จะเป็นไปตามข่าวก่อนหน้าที่ที่จะมีการรับสมัครสอบตำรวจ ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก 910 อัตรา (คลิกที่นี่) โดยเริ่มต้นที่การรับสมัครเฉพาะบุคคลภายในก่อน คือการรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสอบเข้าฝึกอบรมเพื่อเลื่อนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 500 อัตรา สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม และกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 กลุ่มผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี
(1) รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 150 อัตรา
(2) รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 200 อัตรา
 
2.1.2 กลุ่มผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.)
(1) รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 50 อัตรา
(2) รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบ จำนวน 100 อัตรา

บัดนี้ก็มีกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 จำนวน 500 อัตรา ออกมาแล้ว เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 57

– ประกาศรับสมัคร 22 ส.ค. 57
– รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.policeadmission.org 25 ส.ค. – 4 ก.ย. 57
– สอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ย. 57 ) 28 ก.ย. 57
– ฝึกอบรม 29 ต.ค. – 24 ธ.ค. 57

ประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงกรณีปรับปรุงขอบเขตวิชาสอบ ปี 2557

ตร.ได้อนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา

ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง ดังนี้

รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 35 ข้อ
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 35 ข้อ
3. กฎหมายลักษณะพยาน จำนวน 20 ข้อ (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จำนวน 10 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
– กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ
6. ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน จำนวน 25 ข้อ

รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 จำนวน 25 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556

2. ภาษาไทย จำนวน 35 ข้อ

3. ทักษะงานอำนวยการ จำนวน 30 ข้อ ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอำนวยการ ดังนี้
– ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ
– ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล
– ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
– ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง
– ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ
– ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ
– กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ
– ความรู้พื้นฐานของระเบียบการเงิน
– คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน *** Download ทักษะงานอำนวยการ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอำนวยการ ***

4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จำนวน 10 ข้อ
และแก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
– กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ
6. ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน จำนวน 25 ข้อ

สมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2557 สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 57 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 28 ก.ย. 2557
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments