ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ส.ค. -19 ก.ย. 2557  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ฝากประชาสัมพันธ์

“ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ส.ค. -19 ก.ย. 2557  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15173 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,190
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ส.ค. – 19 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ท่าพระจันทร์)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานวิชาการและกิจกรรมของด้านการจัดการเรียนการสอน
2.ประสานงานด้านการฝึกงานกับนักศึกษาและองค์กรภายนอก
3.รวบรวมและสรุปข้อมูล
4.ประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
5.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ศูนย์รังสิต)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษา
2.การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่นงานกิจการนักศึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาจัดทำเอกสารต่างๆ
3.ประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอน
4.รวบรวม เก็บข้อมูลสถิติทางการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ศูนย์รังสิต)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฎิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของคณะฯ กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานผลตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ จัดทำและรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของคณะฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
ทักษะ/สมรรถนะ :

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ กทม. ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 2557 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 57 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments