อบต.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 -27 ส.ค. 2557  16 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

“อบต.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 -27 ส.ค. 2557  16 อัตรา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15094 หรือ
ตำแหน่ง: 16 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 27 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลท่าอิฐ เรื่อง การสอบแข่งขัเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลท่าอิฐ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 ตำแหน่ง 16 อัตรา
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี เรื่องหลักเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2545 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนนทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 ประกอบกับ มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลท่าอิฐ ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา
1) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
2) เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  จำนวน 1 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 อัตรา
1) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
3) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
สายงานที่เริ่มจากระดับ 3 จำนวน 30 อัตรา
1) นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
3) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
4) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
5) นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
6) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
7) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
8) นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
9) วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
คลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments