เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จ.อุบลฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ส.ค. -16 ก.ย. 2557  13 ตำแหน่ง 14 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

“เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จ.อุบลฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ส.ค. -16 ก.ย. 2557  13 ตำแหน่ง 14 อัตรา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15093 หรือ
ตำแหน่ง: 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ส.ค. – 16 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2557

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ในตำแหน่งต่างๆ โดยอาศัยอำนาจตามประกาศ ก.ท.จ.อุบลราชธานี จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน รวม 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้

ก.สายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 1 จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ประกอบด้วย

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ทะเบียน  ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

5. เจ้าหน้าท่พัสดุ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบด้วย

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ประกอบด้วย

1. นิติกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

2. นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

3. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

4. บุคลากร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

5. นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จ.อุบลฯ งานราชการ อุบลราชธานี เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จ.อุบลฯ รับสมัคร สอบ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จ.อุบลฯ 2557 สอบ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จ.อุบลฯ 57 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จ.อุบลฯ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จ.อุบลฯ :ตนเอง  

ประกาศรับสมัครสอบ | ใบสมัคร ระดับ 1 ใบสมัคร ระดับ 2 ใบสมัคร ระดับ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments