มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -21 ส.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

“มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -21 ส.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14830 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 – 21 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ทุกสาขา
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office llustrator และ Photoshop ได้ดี
-สามารถใช้อุปกรณ์บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
-มีประสบการณ์ในการำทงานด้านงานประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงนบริหารทั่วไป เช่นงานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล และปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายในและภายนอก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
-ความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ -ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ -ความรู้ความสามารถทั่วไป
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
-ความรู้ความสามารถประสบการณ์ -เชาว์ปัญญา ปฏิภาณ ไหวพริบ -เจตคติ -บุคลิกภาพ -การมีปฏิสัมพันธ์ท่วงทีวาจา
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน มทร.ศรีวิชัย งานราชการ สงขลา มทร.ศรีวิชัย รับสมัคร สอบ มทร.ศรีวิชัย 2557 สอบ มทร.ศรีวิชัย 57 มทร.ศรีวิชัย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ศรีวิชัย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments