กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ส.ค. -03 ก.ย. 2557  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน(จังหวัดชายแดนภาคใต้)


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ส.ค. -03 ก.ย. 2557  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน(จังหวัดชายแดนภาคใต้) “

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14825 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน(จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ส.ค. – 03 ก.ย. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือคุณุวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขัน
แนบท้ายประกาศนี้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขัน
แนบท้ายประกาศนี้
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน กรมพัฒนาที่ดิน งานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร สอบ กรมพัฒนาที่ดิน 2557 สอบ กรมพัฒนาที่ดิน 57 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments