ไม่มีหมวดหมู่

รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ -31 ส.ค. 2557   วิศวกรระบบอาคาร,ช่างเทคนิคงานอาคาร,เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ,เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ควบคุมการสื่อสารและรักษาความปลอดภัย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ -31 ส.ค. 2557   วิศวกรระบบอาคาร,ช่างเทคนิคงานอาคาร,เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ,เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ควบคุมการสื่อสารและรักษาความปลอดภัย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14742 หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรระบบอาคาร,ช่างเทคนิคงานอาคาร,เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ,เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ควบคุมการสื่อสารและรักษาความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: กทม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: – 31 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 

 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสื่อสารและรักษาความปลอดภัย

ความรับผิดชอบหลัก

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก/ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง ในกิจการที่จำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการเดินรถ
ควบคุม และตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ
ประสานงานการแจ้งซ่อมบำรุง
ประกาศข่าวสารการเดินรถในห้วงปกติ, ห้วงการเดินรถไม่เต็มรูปแบบ และเมื่อมีเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีในห้องควบคุมการเดินรถ
จัดทำรายงานประจำวัน (Daily Operations Summary) เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าควบคุมการเดินรถ

คุณสมบัติ

อายุ 26 – 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา
ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในงานบริการ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะ และความชำนาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ทุกประเภท
สามารถพิมพ์ดีดได้ดีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษมีความเข้าใจ และสำนึกในความปลอดภัย (Safety Awareness)
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นผลัดได้ และมีความสามารถในการตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน วิเคราะห์ รวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษได้ดี

 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

ความรับผิดชอบหลัก

-จัดทำ พัฒนา ดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

-ปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง   อายุ 25-35 ปี

-ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

-มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี  ในตำแหน่งงานบริหารเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ   หรือ มีประสบการณ์ในระบบรางอย่างน้อย 2 ปี

-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีมีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานดี

-มีความตระหนักในความปลอดภัยสูงสามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้ดีเยี่ยม  และภาษาอังกฤษได้ดี

-มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดี มีความพร้อมสำหรับงานบริการรถไฟฟ้า

 

 
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ

 

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

 • รายงานตัวเพื่อเข้าทำงานตามสถานที่ วันและเวลาที่กำหนด
 • ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่างๆที่กำหนดและจำเป็นในการควบคุมรถ
 • ควบคุมรถไฟฟ้าตามเวลา สถานที่ที่กำหนดและหรือได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อปฏิบัติงาน(Procedure) คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Instruction) และRule Book ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย เชื่อถือได้ ตรงต่อเวลา และรักษาสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมรถ

คุณสมบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในงานบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสำนึกในด้านความปลอดภัยสูง, มีวินัย และ สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เคร่งครัด
 • สามารถขับรถเกียร์กระปุก และ Auto ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถใช้พูด อ่านภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

ติดต่อแผนกสรรหาและว่าจ้าง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 189  ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

โทร. 02-354-2000  ต่อ 3430-1, 3427 และ 3431 E-mail: napapornk@bangkokmetro.co.th,

หรือส่งประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่าย, ประวัติการศึกษาพร้อม Transcript  มายัง E-mail: recruitment@bangkokmetro.co.th

 
ช่างเทคนิคงานอาคาร

 

ความรับผิดชอบหลัก

 • ดำเนินการตามแผนงานของแผนกฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายส่วนธุรการและจัดหาและบริหารจัดการดูแลอาคารบริหาร
 • อาคารโรงอาหารและพื้นที่โดยรอบในความรับผิดชอบให้มีสภาพที่ดีและปลอดภัยโดย  
 • ควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ  
 • ควบคุมและตรวจสอบระบบการรักษาปลอดภัยและการรักษาความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ  

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้น ไปจบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word ฯ
 • มีทักษะด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงที่ดูแลรับผิดชอบ
 • สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ มีทักษะการติดต่อประสานงาน ควบคุมผู้รับเหมา
 
วิศวกรระบบอาคาร

 

ความรับผิดชอบหลัก 

 • วางแผนปฏิบัติงานและกำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานด้าน การตรวจเช็คการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์อาคารสถานที่ ระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค
 • ระบบรักษาความปลอดภัย ศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจสอบงานระบบต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข และพัฒนางานระบบให้ทันต่อเหตุการณ์
 • กำกับควบคุมการประเมินผลการทำงาน ของผู้รับเหมาภายนอก นำเสนอโครงการเพื่อพัฒนางานและระบบต่างๆ ดูแลให้คำแนะนำช่างเทคนิคในการทำงาน
 • การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการ งานด้านการ อนุรักษ์พลังงานตามนโยบายบริษัท

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ ภาคีวิศวกร
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3  ปี ในงานอาคาร
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
 • สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนภาษาไทย – อังกฤษ ได้ดี
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
 • มีทักษะในการวางแผนและติดตามงาน
 • มีความสามารภให้ Software พื้นฐานและใช้งานเชิงประยุกค์ และ Software  ที่ใช้ในการเขียนแบบ
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงาน
 • ผ่านการอบรมการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ระบบอาคาร
 • มีความรู้ในเรื่องการบริหารคุณภาพ  ISO 9001, ISO14000 และ ISO 18000

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ กทม รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ รถไฟฟ้ากรุงเทพ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments