กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -13 ส.ค. 2557  นายทหารชั้นสัญญาบัตร,นายทหารชั้นประทวน,(ชาย/หญิง)


ฝากประชาสัมพันธ์

“กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -13 ส.ค. 2557  นายทหารชั้นสัญญาบัตร,นายทหารชั้นประทวน,(ชาย/หญิง) “

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14636 หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารชั้นสัญญาบัตร,นายทหารชั้นประทวน,(ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 49
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 13 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้

นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 18 อัตรา แยกเป็น

ระดับปริญญาโท 2 อัตรา ในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาคณิตศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา ในสาขา

    การวัดและประเมินผลการศึกษา ( 1 อัตรา)

วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา)

สาขาวิชาบัญชี/การบัญชี/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/การบัญชีการ เงิน/การเงินและการธนาคาร (4 อัตรา)

สาขานิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา

( 1 อัตรา)

สาขาสถิติ/สถิติศาสตร์/สถิติคณิตศาสตร์/สถิติประยุกต์ ( 1 อัตรา) สาขาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ ( 1 อัตรา)

สาขา ภาษาอังกฤษ ( 2 อัตรา)

สาขาการวัดผลการศึกษา ( 1 อัตรา)

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รับเฉพาะเพศชาย ( 2 อัตรา)

สาขาพุทธศาสตร์บัณฑิต/ศาสนศาสตร์บัณฑิต และ เปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 3 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค รับเฉพาะเพศชาย ( 1 อัตรา)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล/สมุทรศาสตร์ รับเฉพาะเพศชาย ( 1 อัตรา)


ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 31 อัตรา แยกเป็น

ระดับ ปวส. สาขาการบัญชี 25 อัตรา (ชาย/หญิง) และ

ระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขา 6 อัตรา (เฉพาะเพศหญิง)

คุณสมบัติโดยสังเขป

มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน 2557

สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร

มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน 2557 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

 

จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ที่

กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ โทร. 0 2475 4671

ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ ชั้น 2 อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ (ข้างซอย รพ.ธนบุรี ฝั่งถนนอิสรภาพ)

กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ

กิจการอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ ภัณฑุปกรณ์กองเรือยุทธการ สัตหีบ

สมัครงาน กองทัพเรือ งานราชการ กองทัพเรือ รับสมัคร สอบ กองทัพเรือ 2557 สอบ กองทัพเรือ 57 กองทัพเรือ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง

สมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องประชุมร้านสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ (ข้างซอย รพ.ธนบุรี ฝั่งถนนอิสรภาพ) ตั้งแต่ 1 – 13 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ โทร. 02 475 4671 และ อาคารนันทสวัสดิการ โทร.02 475 5427


คลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments