ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 22 ก.ค. -15 ส.ค. 2557  นักประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

“ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 22 ก.ค. -15 ส.ค. 2557  นักประชาสัมพันธ์”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14536 หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 14,950
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ค. – 15 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยบรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศในโครงการคัดแยกวารสารวิชาการฉบับย้อนหลังเพื่อจัดทำคลังวารสาร และโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสำรวจและทำรายละเอียดทะเบียนครุภัณฑ์ ทั้งครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3. ปฏิบัติหน้าที่สำรวจและจัดทำรายละเอียดทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเบิก-จ่ายวัสดุ (สำนักงาน งานบ้าน) ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4. ปฏิบัติหน้าที่จัดระเบียบ เก็บรักษา แจ้งและติดตามงานซ่อมบำรุง รวมถึงจำหน่ายออก อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
5. ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ผลัดเวรงานบริการและตรวจคนเข้าออกห้องสมุด เตรียมการประชุม จัดเลี้ยง และอื่นๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. มีความรู้ด้านระบบการจัดเก็บเอกสาร หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Word, Excel และการสืบค้นข้อมูลจาก Internet

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ นครปฐม ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments