ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 ก.ค. -5 ส.ค. 2557  นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

“ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 ก.ค. -5 ส.ค. 2557  นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14515 หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ค. – 5 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา และสถิติ
2.อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
3.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Photoshop, SPSS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2.การวางแผนอัตรากำลัง/ การบริหารอัตรากำลัง
3.การบรรจุและแต่งตั้ง
4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.การขอตำแหน่งทางวิชาการ
6.ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
7.การลาศึกษาต่อ
8.การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
9.งานบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน
10.จัดทำข้อมูลทรัพยากรบุคคล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

11.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านการเงินและการบัญชี
2.มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย
2.จัดทำฎีกาจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย ทุกผลผลิต รวมทั้งโครงการในระบบ ERP
3.ตรวจสอบวงเงินคงเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันต แพทยศาสตร์
4.ตรวจสอบเอกสารค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันต แพทยศาสตร์ และข้าราชการ
5.นำเงินค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ตามบัญชีรายตัว
6.ตรวจสอบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทันตกรรมฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ นครปฐม ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments