ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  ทีมบริหารแคมเปญผลิตภัณฑ์และบริการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  ทีมบริหารแคมเปญผลิตภัณฑ์และบริการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14461 หรือ
ตำแหน่ง: ทีมบริหารแคมเปญผลิตภัณฑ์และบริการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: น่าจะหลาย
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ทีมบริหารแคมเปญผลิตภัณฑ์และบริการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอแคมเปญผ่านสื่อที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดเตรียมรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย ในการออกแคมเปญแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง และออกแคมเปญในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลและประเมินผลของการออกแคมเปญ
จัดทำแคมเปญที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และติดตาม ปรับปรุงและพัฒนาการออกแคมเปญให้ได้ผลตอบรับและรายได้ที่สูงขึ้น
จัดทำการตลาดตรง (Direct Marketing) ของหน่วยงานในธนาคาร ผ่านช่องทาง SMS และ E-mail

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีความรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาด หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความสามารถด้านวิเคราะห์ตลาดธุรกิจของธนาคาร
มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานบนระบบ SAS ได้
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , Access ได้เป็นอย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments