งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารอิสลาม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  หลายตำแหน่ง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารอิสลาม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  หลายตำแหน่ง”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14456 หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: เยอะ
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,จันทบุรี,ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
– หลายอัตรา positions

Responsibilities:
งานบริการลูกค้า
ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น
บริการฝาก – ถอนเงิน
บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค
นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรกิจและการตลาด
ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน

– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
– ตำแหน่ง ผู้ช้วยผู้จัดการสาขา ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสามารถเข้างานเป็นกะได้
หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน
Apply Now


เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด และ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาจันทบุรี

– 2 positions

Responsibilities:
งานบริการลูกค้า
ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น บริการฝาก – ถอนเงิน/บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ/บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท/การบริหารเงินสด/การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ/ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค
นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรกิจและการตลาด
ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

Qualifications:
การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสามารถเข้างานเป็นกะได้
หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน 

Apply Now


เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายธุรกิจรายใหญ่
– หลายอัตรา positions

Responsibilities:
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบการขยายสินเชื่อธุรกิจแก่ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินและการจัดการความเสี่ยงของผลการดำเนินงานสำหรับการอนุมัติสินเชื่อ
ให้คำแนะนำและแนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ และการบริการให้กับลูกค้าในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งในปัจจุบันและใหม่

Qualifications:
เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงาน 3-5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรอบรู้เชิงธุรกิจ และการคิดอย่างเป็นระบบ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

>>>>>> ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7182

Apply Now


เจ้าหน้าที่ประจำ Booth Exchange พัทยา
– 2 อัตรา positions

Responsibilities:

มีความรู้ด้านการซื้อ-ขาย เงินตราต่างประเทศ
ดำเนินการซื้อ-ขาย เงินตราต่างประเทศ สอบทาน ตรวจนับ บันทึกรายการรับซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของรายการพร้อมให้ลูกค้าลงนาม
ดูแลประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นราคาปัจจุบัน
ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications:

ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ด้านงานบริการลูกค้า 0- 3 ปี
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสามารถเข้างานเป็นกะได้
หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน

Apply Now

สมัครงาน ธนาคารอิสลาม งานราชการ กรุงเทพ,จันทบุรี,ชลบุรี ธนาคารอิสลาม รับสมัคร สอบ ธนาคารอิสลาม 2557 สอบ ธนาคารอิสลาม 57 ธนาคารอิสลาม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอิสลาม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments