งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 -31 ก.ค. 2557  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุุนฏิบัติการ (นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ODOS)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 -31 ก.ค. 2557  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุุนฏิบัติการ (นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ODOS)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14426 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการลงทุุนฏิบัติการ (นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ODOS)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,0000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 – 31 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : 1) สำเร็จการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน)
2) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือร้อยละ 70 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากมหาวิทยาลัยที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียด ตามแนบท้ายประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1) สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้
– ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (50 คะแนน)
– ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
2) สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 2557 สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 57 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments