สอบนายสิบตำรวจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ก.ค. -13 ส.ค. 2557  นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.),ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน


ฝากประชาสัมพันธ์

“สอบนายสิบตำรวจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ก.ค. -13 ส.ค. 2557  นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.),ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14323 หรือ ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.),ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช. อัตราเงินเดือน: 9,330-10,760 อัตราว่าง: 6,800 ปฏิบัติงานที่: เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 2557 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แผนการปฏิบัติงานในการดำเนินการคัดเลือก นสต. ประจำปี พ.ศ.2557

 • ประกาศรับสมัคร วันที่ 15 ก.ค.2557
 • รับสมัครทางอินเตอร์เนท วันที่ 22 ก.ค. – 13 ส.ค.2557
 • ประกาศรายชื่อ ผังที่นั่งสอบ วันที่ 22 ส.ค.2557
 • สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค.57
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 8 ก.ย.2557
 • ทดสอบความเหมาะสมทางด้านร่างกาย (ว่ายน้ำ วิ่ง) วันที่ 12 ก.ย.- 3 ต.ค.2557
 • ประกาศผลรอบสุดท้าย วันที่ 23 ต.ค.2557
 • รายงานตัวเข้าฝึกอบรม (นสต.) 1 พ.ย.2557 – รายงานตัวเข้ารับราชการ (สายเทคนิค) วันที่ 3 พ.ย.2557

ทั้งหมดนี้ เป็น รายละเอียดคร่าวๆ ที่ยังไม่เป็นทางการต้องรอวันที่ 15 ก.ค. 57 ว่าจะมีการเผยแพร่ประกาศ จำนวนอัตรา และคุณสมบัติที่ชัดเจน และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมอีกครั้ง

2014-07-09_225040

กลุ่มการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็น..

1. นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 6,600 อัตรา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) โดยการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบ จำนวน 6,600 อัตรา

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ได้รับ บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ ประจำ ศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.1 ขั้น 1 (1,360 บาท) เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) เป็นเวลา 1 ปี เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานป้องกันปราบปราม รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 19 (10,760 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

 1. เพศชาย
 2. วุฒิ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า
 3. อายุ 18-27 ปี
 4. สถานภาพโสด
 5. สูง 160 ซม. ขึ้นไป
 6. รอบอก 77 ซม. ขึ้นไป

วิธีการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบ (โดยเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดตามจำนวนที่เปิดรับ)

หน่วยงาน และจำนวนอัตราที่บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • บช.น. จำนวน 1,000 อัตรา
 • ภ.1 จำนวน 700 อัตรา
 • ภ.2 จำนวน 550 อัตรา
 • ภ.3 จำนวน 300 อัตรา
 • ภ.4 จำนวน 150 อัตรา
 • ภ.5 จำนวน 350 อัตรา
 • ภ.6 จำนวน 150 อัตรา
 • ภ.7 จำนวน 370 อัตรา
 • ภ.8 จำนวน 600 อัตรา
 • ภ.9 จำนวน 100 อัตรา
 • บช.ตชด. จำนวน 1,200 อัตรา
 • บช.ส. จำนวน 100 อัตรา
 • บช.ปส. จำนวน 100 อัตรา
 • สง.นรป. จำนวน 30 อัตรา
 • สชต. จำนวน 900 อัตรา

2. ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. จำนวน 200 อัตรา การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผุ้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในกลุ่มงานเทคนิค โดยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 200 อัตรา

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ได้รับ บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ตำรวจ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในกลุ่มงานเทคนิค ได้รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 15.5 (9,330 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หน่วยงาน สพฐ.ตร (ทำหน้าที่วิทยากร) จำนวน 100 อัตรา

 1. เพศชาย และ เพศหญิง
 2. วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิ ม.6)
 3. อายุ 18-35 ปี
 4. สูง 160 ซม. ขึ้นไป
  รอบอก 77 ซม. ขึ้นไป
  หญิงสูง 150 ซม. ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หน่วยงาน สทส. (ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 50 อัตรา

 1. เพศชาย
 2. วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าทางช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือ ช่างโทรคมนาคม
 3. อายุ 18-35 ปี
 4. สูง 160 ซม. ขึ้นไป
  รอบอก 77 ซม.ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หน่วยงาน บ.ตร. (ทำหน้าที่ช่างอากาศยาน) จำนวน 50 อัตรา

 1. เพศชาย
 2. วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์
 3. อายุ 18-35 ปี
 4. สูง 160 ซม. ขึ้นไป
  รอบอก 77 ซม. ขึ้นไป

วิธีการคัดเลือก การสอบแข่งขัน (ต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) สมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2557 ต้องบรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 4 ปีจึงจะมีสิทธิ์แต่งตั้ง หรือย้ายตำแหน่ง ไปยังตำแหน่งอื่นได้

Doc1_Page_1

Doc1_Page_2

สมัครงาน สอบนายสิบตำรวจ งานราชการ สอบนายสิบตำรวจ รับสมัคร สอบ สอบนายสิบตำรวจ 2557 สอบ สอบนายสิบตำรวจ 57 สอบนายสิบตำรวจ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบนายสิบตำรวจ :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ส.ค. 2557
สอบวันที่: 31 ส.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 08 ก.ย. 2557

ดาวน์โหลดกำหนดการรับสมัครสอบนายสิบตำรวจ คลิกที่นี่  คุณสมบัติคลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments