ธกส เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 มิ.ย. -08 ก.ค. 2557  พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์(software/hardware),พนักงานปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์,พนักงานปฏิบัติงานด้านการธนาคารและการเงิน,พนักงานปฏิบัติงานด้านองค์กรและทรัพยากรมนุษย์,พนักงานปฏิบัติงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์,ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธกส เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 มิ.ย. -08 ก.ค. 2557  พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์(software/hardware),พนักงานปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์,พนักงานปฏิบัติงานด้านการธนาคารและการเงิน,พนักงานปฏิบัติงานด้านองค์กรและทรัพยากรมนุษย์,พนักงานปฏิบัติงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์,ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14189 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์(software/hardware),พนักงานปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์,พนักงานปฏิบัติงานด้านการธนาคารและการเงิน,พนักงานปฏิบัติงานด้านองค์กรและทรัพยากรมนุษย์,พนักงานปฏิบัติงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์,ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,500-15,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 มิ.ย. – 08 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคารระดับ 4 และผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ระดับ 2 – 3

—————————————————-

ด้วยธนาคารจะด าเนินการสรรหาคัดเลือกพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

Software ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Hardware ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้านการธนาคารและเงิน ปฏิบัติงานด้านองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์

และผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 กลุ่มงานปฏิบัติการ ระดับ 2- 3 ปฏิบัติงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปีบัญชี 2557

โดยวิธีการสอบคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 อ่านต่อคลิกเลือกหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

สมัครงาน ธกส งานราชการ ธกส รับสมัคร สอบ ธกส 2557 สอบ ธกส 57 ธกส เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธกส คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments