รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ก.ค. 2557  วิศวกรระบบอาคาร


ฝากประชาสัมพันธ์

"รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ก.ค. 2557  วิศวกรระบบอาคาร"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14172 หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรระบบอาคาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 
วิศวกรระบบอาคาร

 ความรับผิดชอบหลัก 

 • วางแผนปฏิบัติงานและกำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานด้าน การตรวจเช็คการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์อาคารสถานที่ ระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค
 • ระบบรักษาความปลอดภัย ศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจสอบงานระบบต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข และพัฒนางานระบบให้ทันต่อเหตุการณ์
 • กำกับควบคุมการประเมินผลการทำงาน ของผู้รับเหมาภายนอก นำเสนอโครงการเพื่อพัฒนางานและระบบต่างๆ ดูแลให้คำแนะนำช่างเทคนิคในการทำงาน
 • การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการ งานด้านการ อนุรักษ์พลังงานตามนโยบายบริษัท

คุณสมบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ ภาคีวิศวกร
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3  ปี ในงานอาคาร
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
 • สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนภาษาไทย – อังกฤษ ได้ดี
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
 • มีทักษะในการวางแผนและติดตามงาน
 • มีความสามารภให้ Software พื้นฐานและใช้งานเชิงประยุกค์ และ Software  ที่ใช้ในการเขียนแบบ
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงาน
 • ผ่านการอบรมการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ระบบอาคาร
 • มีความรู้ในเรื่องการบริหารคุณภาพ  ISO 9001, ISO14000 และ ISO 18000

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ รถไฟฟ้ากรุงเทพ :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments