กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -15 ก.ค. 2557  พนักงานสถาปนิก


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -15 ก.ค. 2557  พนักงานสถาปนิก"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14146 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 20,540
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 15 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางสถาปัตยกรรม, ภูมิสถาปัตยกรรม
พร้อมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบ และประมาณการงานทางสถาปัตยกรรม กำหนดคุณภาพ มาตรฐาน และวิธีการดำเนินการทางด้านสถาปัตยกรรมแก่ส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัด ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการขุดดิน และถมดินแก่ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ส่วนราชการต่างๆ แจ้งขอความร่วมมือ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับขอบข่ายที่จะให้ปฎิบัติความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
ความสามารถและทักษะในการใชคอมพิวเตอร โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ตามขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ

– สมรรถนะ
– ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ – ความสามารถที่จะทํางานในหน้าที่ หรือรับการอบรม เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ – บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ไดคะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่ารอยละ 60 

สมัครงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 2557 สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 57 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments