ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 มิ.ย. -31 ก.ค. 2557  นักวิทยาศาสตร์


ฝากประชาสัมพันธ์

"ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 มิ.ย. -31 ก.ค. 2557  นักวิทยาศาสตร์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14121 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 22,750
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยสามารถปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ระบุไว้ได้
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลของภาควิชาชีวเคมี ตามนโยบายความเป็นเลิศด้านการวิจัย
2. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการวิจัยด้านเซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุลและทำการสรุปผลให้กับกลุ่มวิจัยต่างๆ ของภาควิชาฯ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
3. จัดการเตรียมอุปกรณ์สารเคมีที่ใช้ในงานปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัยของภาควิชาชีวเคมี
4. จัดระเบียบห้องปฏิบัติการและพัฒนาระบบการใช้ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิจัยด้านเซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุลให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. ประสานงานข้อมูลทางด้านงานวิจัยในภาควิชากับหน่วยวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
6. ประสานงานด้านการจัดอบรมปฏิบัติการที่จัดโดยภาควิชาชีวเคมีตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. มีประสบการณ์การใช้เทคนิคอณูชีววิทยาพื้นฐาน เช่น recombinant DNA technology, cell culture, PCR, gene cloning, วิเคราะห์สถิติพื้นฐานทางการวิจัย
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
3. มีความกระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ PC หรือ Mac สำหรับโปรแกรมพื้นฐานเช่น Microsoft Office

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ นครปฐม ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments