กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -7 ก.ค. 2557  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ,นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -7 ก.ค. 2557  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ,นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14119 หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ,นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,840-16,500
อัตราว่าง: 679
ปฏิบัติงานที่: หลายจังหวัดทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 7 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 145 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 163 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเลิดสิน
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 80 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันประสาทวิทยา
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 39 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 84 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรธัญบุรี
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 22 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันโรคทรวงอก
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 19 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 77 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ โรงพยาบาลสงฆ์
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเลิดสิน
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ สถาบันประสาทวิทยา
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบลสงฆ์
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวท.


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สถาบันทันตกรรม
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวท.


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สถาบันประสาทวิทยา
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวท.


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สถาบันโรคทรวงอก
อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวท.

สมัครงาน กรมการแพทย์ งานราชการ หลายจังหวัดทั่วประเทศ กรมการแพทย์ รับสมัคร สอบ กรมการแพทย์ 2557 สอบ กรมการแพทย์ 57 กรมการแพทย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการแพทย์ :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ก.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ กรมการแพทย์ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments