ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 20 มิ.ย. -31 ก.ค. 2557  นักวิเทศสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

"ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 20 มิ.ย. -31 ก.ค. 2557  นักวิเทศสัมพันธ์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14103 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การบริการด้านวิเทศสัมพันธ์ให้กับคณาจารณ์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
2. งานต้อนรับและรับรองอาคันตุกะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
3. งานประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทั้งภายในและต่างประเทศ
4. การจัดประชุม สัมมนา อบรม และพิธีการต่างๆ ระดับนานาชาติ
5. การจัดทำสรุปกิจกรรม และการแปลข่าวภาษาต่างประเทศ
6. การแปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. จัดกิจกรรมเผยแพร่หลักสูตรและภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งภายในและต่างประเทศ
9. ประสานงานกับนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศและกิจกรรมต่างๆ
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีความรู้ความสามารถในงานวิเทศสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ หรือประสบการณ์ปฏิบัติงานกับชาวต่างประเทศ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ นครปฐม ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments