มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -10 ก.ค. 2557  วิศวกรโยธา


ฝากประชาสัมพันธ์

"มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -10 ก.ค. 2557  วิศวกรโยธา"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14102 หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 10 ก.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เพศชายหรือเพศหญิง
2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในการออกแบบอาคาร
5. มีประสบการณ์ในการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง
6. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
7. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
8. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
9. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
10. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Word, Excel และโปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบ เช่น โปรแกรม AUTO CAD อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
11. มีความสามารถในการศึกษาและจัดข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
12. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุมหรือช่วยควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา สำรวจ บูรณะซ่อมแซม บำรุงรักษา เพื่อให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรมโยธา
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมโยธา ติดตาม และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ งานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัคร สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2557 สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 57 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments