ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  พัฒนากระบวนการ (Process Improvement Officer)


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน –  พัฒนากระบวนการ (Process Improvement Officer)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14073 หรือ
ตำแหน่ง: พัฒนากระบวนการ (Process Improvement Officer)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Credit Products) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Non-Credit Products)

2. ดูแลให้กระบวนการทำให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งด้านการลด waste / ลดความผิดพลาด หรือเพิ่มรายได้

3. เก็บรวบรวมข้อมูลและวัดผลในแต่ละโครงการ (Project)

4. เสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และเป้าหมายของสายงาน

5. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการ ก่อนอนุมัติ และหลังอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนา / ปรับปรุงกระบวนการทางด้านสินเชื่อ SME และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Credit and Non-Credit process) อย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ในงานด้าน RM อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ทางด้านสินเชื่อ Cash Management และ Trade Finance เป็นอย่างดีและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการได้
     

การคัดเลือก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
               

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

  • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
  • Chrome

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments