ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -27 มิ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -27 มิ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14072 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการปฏิบัติงานภายใน Call Center ทั้งในด้านธุรกิจ  ด้านเทคนิค และด้านอาคารสถานที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบความเรียบร้อยของธุรกรรม ก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยงานภายนอก ติดตามความคืบหน้าของธุรกรรม และแจ้งผลลัพธ์ให้ลูกค้าทราบเมื่อธุรกรรมเหล่านั้นดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
 • ปฏิบัติงานตามแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ  กำหนดขั้นตอนการทำงานให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน ในการให้บริการธุรกรรมแต่ละประเภท
 • ดำเนินการตามแผนการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณภาพการบริการ contact center

 คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน Call Center อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจพื้นฐานในผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการธนาคาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีทักษะในการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็น การดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments