กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -15 ก.ค. 2557  นายช่างโยธา,นายช่างเทคนิค,นายช่างพัฒนาพลังงาน,พนักงานบริการเทคนิค,พนักงานบริการประจำสำนักงาน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่ระบบงานข้อมูลพลังงาน,นักวิชาการถ่ายทอดและเผยแพร่พลังงาน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่การสื่อสารและประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -15 ก.ค. 2557  นายช่างโยธา,นายช่างเทคนิค,นายช่างพัฒนาพลังงาน,พนักงานบริการเทคนิค,พนักงานบริการประจำสำนักงาน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่ระบบงานข้อมูลพลังงาน,นักวิชาการถ่ายทอดและเผยแพร่พลังงาน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่การสื่อสารและประชาสัมพันธ์”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13973 หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา,นายช่างเทคนิค,นายช่างพัฒนาพลังงาน,พนักงานบริการเทคนิค,พนักงานบริการประจำสำนักงาน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่ระบบงานข้อมูลพลังงาน,นักวิชาการถ่ายทอดและเผยแพร่พลังงาน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 15 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

[singlepic id=235 w=650 h=919 float=none]

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างโยธา, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาวิชาช่างเทคนิค
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างด้านช่างโยธา เช่น เขียนแบบก่อสร้าง หรือเขียนแบบสถาปัตยกรรม ควบคุม หรือสำรวจงานก่อสร้างอาคารต่างๆ ของกรม งานงบประมาณราคาค่าก่อสร้าง และปฏิบัติงานธุรการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดคลิกที่นี่


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างเทคนิค, สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม,
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า, สาขาวิชาช่างอิเล็คทรอนิคส์, สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างด้านช่างเทคนิค เช่น ควบคุมการเดินทางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ ควบคุม การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องกล หรืออื่นๆ ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ควบคุมการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบให้ผู้รับผิดชอบระดับสูงขึ้นไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และหรือสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดคลิกที่นี่


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างพัฒนาพลังงาน
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างเทคนิค, สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม,
สาขาวิชาช่างโยธา, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานด้านช่างพัฒนาพลังงาน เช่น สำรวจวางแนวถนนเข้าฝาย โรงไฟฟ้า วางแนวท่อส่งน้ำ ในการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน ควบคุมและแนะนำชาวบ้านเกี่ยวกับงานก่อสร้างฝาย งานท่อส่งน้ำ โรงไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย งานเชื่อม งานไม้ งานเหล็ก งานสำรวจ งานคอนกรีต งานอ่านแบบ และคำนวณปริมาณงานจากแบบก่อสร้าง จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และหรือสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดคลิกที่นี่


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างด้านบริการเทคนิค เช่น ขับรถขุดไฮดรอลิค ขับรถแทรกเตอร์ เพื่อตัดถนนเข้าฝาย โรงไฟฟ้า แนวท่อส่งน้ำ ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย และหรือสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดคลิกที่นี่


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานด้านบริการประจำสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล งานบริการทั่วไป งานด้านจัดเก็บเอกสาร รวบรวมข้อมูล สถิติ งานควบคุมงานด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดคลิกที่นี่


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานธุรการ เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล งานบริการทั่วไป งานด้านจัดเก็บเอกสาร รวมรวบข้อมูล สถิติ งานควบคุมงานด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ งานพิมพ์เอกสาร คำสั่ง และระเบียบต่างๆ งานด้านจัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดคลิกที่นี่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานข้อมูลพลังงาน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานระบบงานข้อมูลพลังงาน เช่น ช่วยรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล จัดเก็บ สืบค้นข้อมูล ในการกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง-ขั้นต่ำ ช่วยรวบรวม จัดเก็บ เอกสารวิชาการ และเทคโนโลยีด้านพลังงาน ติดตาม พิมพ์งาน และจัดทำรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานจัดทำร่างกฎกระทรวงฯ และร่างมาตรฐานฯ ในการพัฒนาเป็นกฎหมาย เสนอผู้บริหาร พิมพ์จดหมาย หนังสือ บันทึกต่างๆ และข้อมูลเสนองาน ประสานงาน ช่วยจัดทำเอกสารประกอบ และข้อเสนองาน Power Point เกี่ยวกับการพัฒนาเป็นกฎหมายเกี่ยวกับกฎกระทรวง กำหนดเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ ในการนำเสนอคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง คณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดคลิกที่นี่


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการถ่ายทอดและเผยแพร่พลังงาน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานถ่ายทอดและเผยแพร่พลังงาน เช่น ประสานงานกับสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (ส่วนกลาง) ในการวางแผนการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามภารกิจของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ถ่ายทอดและเผยแพร่ สาธิต และประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการ ให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับบุคคล และหรือ หน่วยงานทั้งภายในศูนย์บริการวิชาการฯ และภายนอก ประสานงานสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (ส่วนกลาง) ในการสำรวจ รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการฯ ศึกษา รวบรวม พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดูแล ตรวจสอบ ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ศึกษาวิธีการของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบด้านความปลอดภัย และมาตรฐานพลังงาน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ถ่ายทอดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดคลิกที่นี่


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาวิชาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป เช่น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป โดยควบคุมและวิเคราะห์ การจัดการงานต่างๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดพิมพ์ งานสารบรรณ งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานด้านบัญชี และงบประมาณ ด้านติดต่อประสานงาน ทั้งภายนอก และภายในทีมงานหรือหน่วยงาน งานด้านดูแลการจัดประชุม งานรับรอง และงานพิธีการต่างๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร การนำเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ งานชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดคลิกที่นี่


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
หรือ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เช่น ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรมความรู้ของหน่วยงาน สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ดำเนินการการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้ และข่าวสารผลงานของหน่วยงานผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเผยแพร่ กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดคลิกที่นี่

สมัครงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน งานราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัคร สอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2557 สอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 57 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน :สมัครด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments