งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ –  เลื่อนรับสมัครสอบตำรวจ ศชต.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ –  เลื่อนรับสมัครสอบตำรวจ ศชต."

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13926 หรือ
ตำแหน่ง: เลื่อนรับสมัครสอบตำรวจ ศชต.
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1,900
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ความเดิมตอนที่แล้ว..

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้อนุมัติให้ศูนย์ปฏิบัติการณ์ตำรวจจังหวัดชายแดนใต้(ศชต.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก

เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) จำนวน 1,900 อัตรา ปี 2557 หลักสูตรฝึกอบรม 6 เดือน

คุณสมบัติ

– เพศชายสูง 160 ซม.ขึ้นไป

– ไม่มีรอยสักหรือเจาะหู

– ไม่มีภาระทางทหาร

– วุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า

– อายุ 18 – 27 ปีบริบูรณ์

จำนวนที่รับสมัคร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวมจำนวน 1,900 อัตรา ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ไม่จำกัดภูมิลำเนา จำนวน 800 อัตรา 4 ปีย้ายได้

กลุ่มที่ 2 มีภูมิลำเนาในเขตภาคใต้ จำนวน 600 อัตรา 6 ปีย้ายได้

กลุ่มที่ 3 มีภูมิลำเนาในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 500 อัตรา 10 ปีย้ายได้

สามารถเลือกสถานที่สอบข้อเขียน 4 แห่ง

1. ศูนย์ภาคใต้ ศชต.

2. ศูนย์ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

3. ศูนย์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

4. ศูนย์ภาคอิสาน จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ฝึกอบรม จำนวน 6 แห่ง

1. ศฝร.ศชต.

2. บก.กฝ.7 (อ.ชะอำ)

3. บก.กฝ.8 (อ.ทุ่งสง)

4. ศฝร.ภ.8 (สุราษฎร์ธานี)

5. บก.กฝ.1 (เพชรบุรี)

6. บก.กฝ.9 (อ.สะเดา)

หมายเหตุ : กองอัตรากำลังได้มีหนังสือฯ แจ้งกองบัญชาการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครคัดเลือก

นสต.(พิเศษ) ในส่วน ศชต. จำนวน 1900 อัตรา ยังอยู่ระหว่างการจัดสรรตำแหน่งจากอัตราเกษียรณของปี 2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงได้แจ้งขอให้เลื่อนการรับสมัครดังกล่าวออกไปก่อน 

กำหนดการในการเปิดรับสมัคร !!!

เนื่องจากการจัดสรรอัตราชั้นประทวน เพื่อรองรับการบรรจุแต่งตั้ง นสต.(พิเศษ) จำนวน 1,900 อ้ตรา

ต้องใช้อัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งอยู่ระหว่าง

ดำเนินการเสนอ ก.ตร. พิจารณาอนุมัติ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนประกาศรับสมัครออกไปก่อน


จากบันทึกข้อความ (ด่วนที่สุด) วันที่ 6 พ.ค. 57

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็น นสต.(พิเศษ) ของ ศชต. จำนวน 1,900 อัตรา

ตามที่ กส. ได้เชิญหน่วยต่างๆ เข้าร่วมประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น นสต. (พิเศษ) ของ ศชต. จำนวน 1,900 อัตรา เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 57 และัวนที่ 29 เม.ย. 57 นั้น

เนื่องจากการจัดสรรอัตราชั้นประทวนเพื่อรองรับการบรรจุ นสต.(พิเศษ) ดังกล่าว ต้องใช้อัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งขณะนี้อยู่ระวห่างดำเนินการเสนอ ก.ตร. พิจารณาอนุมัติจัดสรร ในช้นนี้เห็นควรชะลอการประกาศรับสมัครไว้ก่อน หาก ก.ตร. พิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2557 สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 57 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments