สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 -30 มิ.ย. 2557  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 -30 มิ.ย. 2557  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13898 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 30 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมมีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 เห็นชอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการาข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2544 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 556 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง ที่จะบรรจุและแต่งตั้งเงินเดือนที่จะได้รับและจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

ตำแหน่ง (ระดับปฏิบัติงาน)

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 5 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท วุฒิ ปวส. สาขาวิชาต

สมัครงาน สำนักงานศาลยุติธรรม งานราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัคร สอบ สำนักงานศาลยุติธรรม 2557 สอบ สำนักงานศาลยุติธรรม 57 สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments