Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -6 มิ.ย. 2557  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -6 มิ.ย. 2557  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13895 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 6 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังนี้
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
– เทคโนโลยีการผลิตพืช
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
– สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง – ร่วมดำเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบงานวิจัยและการทำผลงานวิชาการ
2. จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
3. รวบรวมข้อมูล/ประมวลผล โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Microsoft Word, Excel , Powerpoint ฯลฯ)
4. ออกแบบและพัฒนา Website โดยใช้โปรแกรม Dream Weaver
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง 2.1 มีความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรม MS Excel, MS PowerPoint) 2.2 มีความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรม Dream Weaver
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– ทักษะ
1. การคิดวิเคราะห์ 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 4. การสื่อสารโดยการพูด 5. จิตสำนึกในการให้บริการ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน กรมส่งเสริมการเกษตร งานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร สอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 2557 สอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 57 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments