ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -6 มิ.ย. 2557  เจ่้าหน้าที่งานเลขานุการ


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -6 มิ.ย. 2557  เจ่้าหน้าที่งานเลขานุการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13878 หรือ
ตำแหน่ง: เจ่้าหน้าที่งานเลขานุการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

  • ติดต่อประสานงาน จัดทำตารางนัดหมายการประชุม / การนัดหมายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร รวมทั้งลูกค้าธนาคาร
  • พิจารณากลั่นกรองงานที่นำเสนอ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบอำนาจการอนุมัติ และควบคุมติดตาม
  • จัดการด้านเอกสารการประชุม และเอกสารอื่นๆเพื่อความสะดวกในการใช้งานและติดตาม
  • ประสานงานภายนฝ่ายงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2557

การคัดเลือก

         ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments