ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -9 มิ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -9 มิ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13877 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และออกเยี่ยมลูกหนี้เพื่อพิจารณาศักยภาพของลูกหนี้ และรวบรวมแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย
 • ร่วมประชุมระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ (ร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ) เพื่อหาข้อสรุปในกรณีการฟื้นฟูกิจการ หรือ Loan Syndication
 • ประสานงานกับสายงานสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้อมูลและหารือในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ และเพื่อดำเนินการกลั่นกรองสินเชื่อในกรณีที่มีการขอสินเชื่อเพิ่ม
 • ติดตามและเร่งรัดพร้อมรายงานความคืบหน้าการเร่งดำเนินคดีของลูกหนี้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามข้อมูลและข่าวสารของอุตสาหกรรมและข่าวสารของบริษัทลูกหนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • มีทักษะด้านการประสานงานและการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การคำนวณหามูลค่าปัจจุบัน การคำนวณส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

 

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 

การรับสมัคร

กรอกใบสมัครทางเว็บไซด์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2557

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

 • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
 • Chrome

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments