ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -8 มิ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์,เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส,เจ้าหน้าที่กลุ่มทรัพยากรบุคคล


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -8 มิ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์,เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส,เจ้าหน้าที่กลุ่มทรัพยากรบุคคล"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13876 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์,เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส,เจ้าหน้าที่กลุ่มทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: หลายอัตรา
ปฏิบัติงานที่: หลายจังหวัดทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานของสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตร รวมทั้งให้บริการปรึกษา แนะนำ และเยี่ยมเยียนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ
ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
มีความซื่อสัตย์สุจริต บุคคลดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

วิธีการสมัคร
— ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้

วิธีการคัดเลือก
1. ทดสอบข้อเขียน
2. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557

กำหนดการคัดเลือก
— ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 ทาง www.ktb.co.th
หมายเหตุ : 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน
2. ธนาคารไม่มีการเรียนร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น
……………………………………………………………………………………………………………………
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ผู้สมัครรับทราบและยินดีถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัคร ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจสอบพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2208-7714-15
E-mail : hr.recruit@ktb.co.th

คลิกเลือกกรอกใบสมัครตามเขตจากลิงค์ด้านล่าง


เจ้าหน้าที่กลุ่มทรัพยากรบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนทรัพยากรบุคคล
จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วางแผนเส้นทางความก้าวหน้า และวิเคราะห์การจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับลักษณะงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์
เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา และประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริหารเงินเดือน ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงปฏิบัติงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของธนาคาร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร วางแผนหลักสูตรและกำหนดแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจธนาคาร และมีความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการประสานงาน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

การรับสมัครและการคัดเลือก
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส สวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบทีี่เกี่ยวข้อง
จัดทำข้อมูล เป็นผู้ดูแลระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงาน
ดำเนินงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน
ติดตามสวัสดิการของหน่วยงานภายนอกเพื่อนำมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และปรับปรุงสวัสดิการ
รับเรื่องอุทธรณ์โทษทางวินัย ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น และทำสรุปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ประสานงานด้านคดีที่เกี่ยวเนื่องจากงานวินัยและอุทธรณ์
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านกฎหมาย บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร บุคลิกภาพดี มีความสามารถในการจัดกิจกรรมต่างๆ และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ และออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

การรับสมัครและการคัดเลือก
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายราชการสัมพันธ์ (Relationship Manager)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้บริการแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับ และองค์กรหรือหน่วยงานเครือข่าย ในด้านเงินฝาก สินเชื่อ และบริการอื่นๆ
ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการให้บริการ
วางแผนและดำเนินการด้านการตลาด สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และบริการทุกประเภทของธนาคารให้สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย
ประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสินเชื่อ เพื่ออำนวยสินเชื่อ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร
ติดตามความเคลื่อนไหวของเงินฝากหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ พิจารณาราคาค่าธรรมเนียมการให้บริการเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อส่งเสริมและสื่อสารการตลาด

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร และมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจ และด้านการบริหารหนี้ NPLs
มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
สามารถใช้ Microsoft Office เพื่อการปฏิบัติงานได้

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การรับสมัครและการคัดเลือก
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ หลายจังหวัดทั่วประเทศ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์
Internet Explorer
Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments