กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 -30 พ.ค. 2557  นักวิชาการเกษตร


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 -30 พ.ค. 2557  นักวิชาการเกษตร"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13784 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตาก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 – 30 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ช่วยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
2. ปฏิบัติงานด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
3. ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงไหม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานศูนย์อนุรักษ์พันธ์หม่อนไหม ไม้ย้อมสี
4. ปฏิบัติงานด้านการขยายพันธุ์หม่อน แปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อนเพื่อการผลิตไข่ไหม พันธุ์ดี
5. ปฏิบัติงานด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย
6. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่างๆ การบันทึกข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7. ประสานงานวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ควบคุมดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
8. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ

วิธีการประเมิน :

– สมรรถนะ
พิจารณาคุณสมบัติส่วนบุคคล
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จะต้องมีคะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการ ประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และรวมกันทั้งสอบด้านจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่มีคะแนนรวมกันทั้งสองด้านเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ ตาก กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2557 สอบ กรมหม่อนไหม 57 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments