ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -11 พ.ค. 2557  ฝ่ายการค้าต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -11 พ.ค. 2557  ฝ่ายการค้าต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13658 หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายการค้าต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ฝ่ายการค้าต่างประเทศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารงานและดูแลการทำธุรกรรมด้านการค้าต่างประเทศ
 • ให้บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง ลูกค้าสินเชื่อภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในการทำธุรกรรมด้านโครงการเงินกู้จากต่างประเทศแก่รัฐบาล
 • ให้บริการการออก แก้ไข ยกเลิก หนังสือค้ำประกันต่างประเทศ ตามคำขอของธนาคารต่างประเทศ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงิน เพื่อบริหารความปลอดภัย ในการควบคุมรหัสต่างประเทศของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ด้านงานสินค้าเข้า ในด้านเปิด / แก้ไข แอลซี บริการสินเชื่อการนำเข้า
   

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น         

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Trade Finance เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจระบบบัญชี และงบการเงินธนาคาร
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และจัดทำรายงานเพื่อการบริหาร
 • มีทักษะด้านการประสานงาน เจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
   

การคัดเลือก

          ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป
 

ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 พ.ค. 57
 

การประกาศผลการคัดเลือก

        ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

        คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดตาม จัดทำรายงานชุดข้อมูล สำหรับข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลภาระผูกพัน ข้อมูลเงินฝาก และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเก็บรวบรวม คัดแยก สร้างข้อมูลสำคัญและจำเป็นจากแหล่งต่างๆ
 • กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูล และดูแลการจัดทำโครงสร้างของข้อมูลระบบ
 • ตรวจสอบกระทบยอดข้อมูลสินเชื่อและงบทดลองของธนาคาร จัดทำรายงานประจำ และ On Request
 • เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายงานต่างๆในการสนับสนุนข้อมูลการบริหารคุณภาพสินเชื่อ
 • ดูแลการกันเงินสำรองหนี้สูญตามหลักเกณฑ์ พร้อมเสนอขออนุมัติตามระเบียบกำหนด
 • ปรับปรุงข้อมูลและเปลี่ยนแปลงการจัดชั้นสินทรัพย์ ให้ถูกต้องตามระยะเวลาค้างชำระ
   

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในระบบงานสินเชื่อและระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการติดตามความเสี่ยงด้านสินเชื่อและระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการประสานงาน
   

การคัดเลือก

       ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 พ.ค. 57
 

การประกาศผลการคัดเลือก

       ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

       คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments