งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -18 พ.ค. 2557  โครงการ Credit Bootcamp for Management Trainee รุ่นที่ 3 สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (Business Center),โครงการ Credit Bootcamp for Management Trainee รุ่นที่ 3 สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Banking)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -18 พ.ค. 2557  โครงการ Credit Bootcamp for Management Trainee รุ่นที่ 3 สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (Business Center),โครงการ Credit Bootcamp for Management Trainee รุ่นที่ 3 สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Banking)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13656 หรือ
ตำแหน่ง: โครงการ Credit Bootcamp for Management Trainee รุ่นที่ 3 สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (Business Center),โครงการ Credit Bootcamp for Management Trainee รุ่นที่ 3 สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Banking)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


โครงการ Credit Bootcamp for Management Trainee รุ่นที่ 3 สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Banking)

ธนาคารมีนโยบายในการจัดเตรียมบุคลากรให้มีความ พร้อมในการรองรับการขยายสินเชื่อของธนาคาร โดยธนาคารมีโปรแกรมฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อพัฒนาพนักงาน กลุ่ม Credit Bootcamp for Management Trainee (CBMT) ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ

 

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ปี  
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาตรงสายงานธนาคาร ได้แก่ บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรม และมี GPA. 3.00 ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (การเขียน อ่าน พูด และฟัง) ในระดับดีมาก
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
 • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรองและการนำเสนอ

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร Online ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ได้ที่ www.ktb.co.th

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ (อาคารสุขุวิท)

 

การคัดเลือก

 • ทดสอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ผ่านทาง www.ktb.co.th

 

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 


          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


โครงการ Credit Bootcamp for Management Trainee รุ่นที่ 3 สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (Business Center)

ธนาคารมีนโยบายในการจัดเตรียมบุคลากรให้มีความ พร้อมในการรองรับการขยายสินเชื่อของธนาคาร โดยธนาคารมีโปรแกรมฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อพัฒนาพนักงาน กลุ่ม Credit Bootcamp for Management Trainee (CBMT) ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ

 

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาตรงสายงานธนาคาร ได้แก่ บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรม และมี GPA. 3.00 ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (การเขียน อ่าน พูด และฟัง) ในระดับดีมาก
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
 • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรองและการนำเสนอ

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร Online ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ได้ที่ www.ktb.co.th

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ปฏิบัติงานที่สำนักงานธุรกิจ (ทั่วประเทศ)

 

การคัดเลือก

 • ทดสอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ผ่านทาง www.ktb.co.th

 

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

   

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

 • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
 • Firefox
 • Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 พ.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments