มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -19 พ.ค. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -19 พ.ค. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13517 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,190
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 19 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -จบปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน หรือ สาขาวิชาการบัญชี
-อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
-สามารถใช้โปรแกรมMS Word Excel และInternetได้เป็นอย่างดี
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ตรวจสอบรายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่าย
-จัดทำงบการเงิน

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
มีความสามารถในการลงบัญชี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบคอมพิวเตอร์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : สอบข้อเขียนและปฏิบัติ


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการ MIM
อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
-อายุไม่เกิน 30 ปี
-สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
-สามารถใช้เครื่อง PC และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้ดี
-มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ประสานงานด้านการเรียนการสอน
-ดูแลประสานงานการจดทะเบียนศึกษา ให้นศ.แลกเปลี่ยนต่างประเทศ
-ประสานงานการจัดทัศนศึกษาดูงานทางธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
คณิต การอ่านเชิงวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
Computer Word Excel
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ50


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ Conc
อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -สำเร็จการศึกาาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
-เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
-มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนได้ดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS WORD Excel และPower Point ได้เป็นอย่างดี
-มีทักษะในการประสานงาน
-บุคลิกดี ทำงานเป็นทีมได้ มีใจรักบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ติดต่อประสานงาน เขียนข้อเสนอโครงการ
ติดตามการเรียบเก็บเงินจากผู้สมัคร ยืนยันจำนวนผู้เข้าอบรม
-จัดทำตารางการบรรยาย พร้อมรายชื่อวิทยากร
-ประสานงานกับผู้อำนวยการหลักสูตร
-จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มของว่าง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
คณิต การอ่านเชิงวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
Computer Word Excel
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50

สมัครงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557 สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 57 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 พ.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments