กอสส เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -15 พ.ค. 2557  นิติกร


ฝากประชาสัมพันธ์

"กอสส เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -15 พ.ค. 2557  นิติกร"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13505 หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 25,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศจัดตั้งองค์การอิสระ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้องค์การอิสระท าหน้าที่ให้ความเห็นประกอบโครงการหรือกิจกรรมที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น  สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคล 

สมัครงาน กอสส งานราชการ กอสส รับสมัคร สอบ กอสส 2557 สอบ กอสส 57 กอสส เปิดสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการสมัครงานพนักงาน กอสส :สมัครด้วยตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงาน กอสส. หรือดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เลขที่ 420/1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-8543 ต่อ 1030 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และวงเล็บมุมซองว่า "(สมัครงาน)"

แบบฟอร์มการรับสมัครงาน 

แบบฟอร์มการรับสมัครงาน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments