สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -8 พ.ค. 2557  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักกายภาพบำบัด


ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -8 พ.ค. 2557  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักกายภาพบำบัด"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13445 หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักกายภาพบำบัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 8 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : (๑) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(๒) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดจากสภากายภาพบำบัด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นการทดสอบการปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เป็นการทดสอบการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตามความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ตามมาตรฐานวิชาชีพด้านกายภาพบำบัด
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ทักษะ/สมรรถนะ : ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นการทดสอบการปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เป็นการทดสอบการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตามความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ตามมาตรฐานวิชาชีพด้านกายภาพบำบัด
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักงานประกันสังคม งานราชการ กรุงเทพ สำนักงานประกันสังคม รับสมัคร สอบ สำนักงานประกันสังคม 2557 สอบ สำนักงานประกันสังคม 57 สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม :สมัครด้วยตนเอง  

ใบสมัครอยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: ภายใน พ.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments