งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -8 พ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการพัฒนาระบบสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่ดูแลด้านระบบงาน MIS,เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านนโยบายสินเชื่อ,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -8 พ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการพัฒนาระบบสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่ดูแลด้านระบบงาน MIS,เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านนโยบายสินเชื่อ,"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13418 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการพัฒนาระบบสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่ดูแลด้านระบบงาน MIS,เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านนโยบายสินเชื่อ,
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการพัฒนาระบบสินเชื่อ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 • ประเมินค่าความสูญเสียที่เกิดจากการให้สินเชื่อ (Default Risk Model) รวมทั้ง ศึกษาปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียจากการให้สินเชื่อ
 • พัฒนาระบบ Credit Scoring
 • ติดตามและทดสอบความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ และแบบจำลอง เพื่อปรับปรุงแบบจำลอง/ เครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ศึกษา จัดหา และให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่างๆ
 • ศึกษา Risk & Return ในมิติต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นในการออกผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อรายย่อย รวมถึงการดำเนินการนำระบบออกใช้ และติดตามการใช้
 • ดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน IT ของธนาคาร จัดสรร และบริหารข้อมูลความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการพิจารณาสินเชื่อ
 • คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านสินเชื่อหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
 • มีทักษะในการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี

 • มีความรู้เกี่ยวกับ Basel II Regulation
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ

เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการพัฒนาระบบสินเชื่อ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 • ติดตามการใช้ระบบบริหารสินเชื่อ รวมทั้งกำหนดสิทธิ์และระดับการเข้าใช้งานระบบ
 • ประสานงานระหว่างผู้ใช้ และหน่วยงาน IT เพื่อให้การสนับสนุนทุกด้านเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน ตลอดจนการปรับปรุง แก้ไขระบบงาน
 • กำหนด และรวบรวมระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ้างอิงและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • ดูแลผู้ใช้ระบบ และกำหนดมาตรฐานการบันทึกข้อมูลในระบบงานให้ถูกต้อง
 • บริหารข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเพื่อนำมาใช้ในเชิงวิเคราะห์ และ สรุปผลงาน / รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับธนาคาร

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือระบบสารสนเทศ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารสินเชื่อ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบงาน เช่น ระบบงานสินเชื่อ หรือสามารถเขียน Decision Engine ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

สมัครสอบ เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการพัฒนาระบบสินเชื่อ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ คลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ดูแลด้านระบบงาน MIS ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ประเมินค่าความสูญเสียที่เกิดจากการให้สินเชื่อ (Default Risk Model) รวมทั้ง ศึกษาปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียจากการให้สินเชื่อ
 • พัฒนาแบบจำลองการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่างๆ (Risk Model) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือลดความสูญเสียในการพิจารณาสินเชื่อ ได้แก่ Credit Rating, RAROC และ Credit Tools เช่น แบบฟอร์มอนุมัติสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • ติดตามและทดสอบความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ และแบบจำลอง เพื่อปรับปรุงแบบจำลอง/ เครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ศึกษา จัดหา และให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่างๆ
 • ศึกษา Risk & Return ในมิติต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นในการออกผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อธุรกิจ รวมถึงการดำเนินการนำระบบออกใช้ และติดตามการใช้
 • ดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน IT ของธนาคาร จัดสรร และบริหารข้อมูลความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการพิจารณาสินเชื่อ

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือระบบสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์สามารถเขียน SAS หรือ JAVA ได้
 • มีทักษะในการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

สมัครสอบ คลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านนโยบายสินเชื่อ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

 หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 • จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
 • พัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
 • จัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงตนเองและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
 • เสนอกำหนดอำนาจอนุมัติสินเชื่อ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ทบทวนและปรับปรุงนโยบายสินเชื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคารเป็นประจำทุกปี

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบคำสั่งด้านสินเชื่อ
 • มีความรู้ด้านนโยบายสินเชื่อ หรือการอนุมัติสินเชื่อ
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี

 • มีความรู้เกี่ยวกับ Basel II Regulation

การคัดเลือก

              ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

สมัครสอบ คลิกที่นี่

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  

 การประกาศผลการคัดเลือก

              ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments