งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทหารพรานที่ 47 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ -15 พ.ค. 2557  อาสาสมัครทหารพราน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมทหารพรานที่ 47 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ -15 พ.ค. 2557  อาสาสมัครทหารพราน"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13415 หรือ
ตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพราน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: – 15 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กำหนดการ คัดเลือก 15 พ.ค. 57

เริ่มรายงานตัว กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา 0700
เริ่มการคัดตัว 0800

การคัดตัวประกอบด้วย
1. การตรวจร่างกาย (มีการตรวจปัสสาวะด้วย)
2.ทดสอบร่างกาย ดันพื้น 2 นาที ลุกนั่ง 2 นาที วิ่ง 2 กม.
3.สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21 – 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป /ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว /สำเร็จการศึกษา น.ศ.ท.ชั้นปีที่ 3
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด

หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.43 หรือ สด.8 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จา นวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ ( ฉบับจริงจาก รพ.รัฐ ) จำนวน 1 ฉบับ

ผู้ที่ยังไม่สมัคร สามารถนำใบสมัคร เอกสารมายื่นได้ก่อนการทดสอบร่างกาย
การเดินทาง
1.จากสถานีขนส่งหาดใหญ่ ขึ้นรถตู้ช่อง 13 ของ บ.สหยะลาขนส่ง แจ้งลง กรม ทพ.47 อ.ยะหาทางไปตาชี เส้นทางนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.- 2ชม. 30 นาที ระยะทาง 130 กม.

ไม่ใช่รถทุกคันที่มาส่งหน้ากรม กรุณาถามให้มั่นใจก่อนขึ้นรถ
กรณีมาสมัครหลายคนแนะนำให้นัดรอให้ครบก่อนไปซื้อตั๋ว

2.จากสถานีขนส่งยะลา แจ้งรถโดยสารในขนส่ง เพื่อไปขึ้นรถแท็กซี่ยะลา แจ้งลงกรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา ทางไปตาชี 

ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ได้ โดยส่งไปที่ กรมทหารพรานที่ 47
ตู้ ปณ. 5 ไปรษณีย์หลักเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา
95001

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานปกติ)
1. ได้รับเงินค่าตอบแทน ชั้น 1 – 13 ตั้งแต่ 4,630 บาท ถึง 8,040 บาท (รอการอนุมัติจาก ครม. ปรับเป็น พ.2 ชั้น 1 – 30 เป็น 4,630 ถึง 14,560 บาท )
2. ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท ถึง 3,570 บาท
3. ได้รับเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
4. ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีลาออก, เสียชีวิต และเกษียณอายุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังปี 51

สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานสนาม) ปฏิบัติงานใน 3 จชต.
1. ได้รับเงินค่าเลี้ยงดู วันละ 6 บาท X 30 วัน = 180 บาท
2. ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงสนามเพิ่มเติม วันละ 120 บาท X 30 วัน = 3,600 บาท
3. ได้รับเงินค่าเสบียงสนาม วันละ 15 บาท X 30 วัน = 450 บาท
4. ได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท
5. ได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตนเอง, พ่อ, แม่, ภรรยา และ บุตร (จาก อผศ. )
รวมเป็นเงิน 14,930 บาท

สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานสนาม) กรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต
1. ได้รับเงินประกันชีวิต ( แบบภัยสงคราม ) จำนวน 500,000 บาท
2. ได้รับเงินประกันชีวิต ( แบบพิทักษ์พล ) จำนวน 20,000 บาท
3. ได้รับเงินค่าจัดการศพขั้นต้น จำนวน 20,000 บาท
4. ได้รับเงินทดแทน, ช่วยเหลือตามระเบียบ ก.บ.ท.ช.ปี 2521 ค่าตอบแทน x เวลาราชการ
5. ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ฯ จากจังหวัดที่ไปปฏิบัติงาน
6. ได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจากอำเภอที่ไปปฏิบัติงาน
7. ได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย
8. ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9. ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพจากองค์การทหารผ่านศึก
10. ได้รับ พ.ส.ร. / เงินรางวัลส้าหรับการสู้รบ
11. บัตรผ่านศึก, บัตรเหรียญราชการชายแดน
12. ได้รับเงินบำรุงขวัญจาก ผบ.ทบ.
13. ได้รับเงินช่วยเหลือจาก 8 กรม ทพ. ( กรมทหารพรานที่ 41 – 48 )
14. ได้รับบำนาญพิเศษ
15. ได้รับเงินช่วยเหลือจากสมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึก
รวมเป็นเงินโดยประมาณ 1,359,750 บาท

สมัครงาน กรมทหารพรานที่ 47 งานราชการ กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัคร สอบ กรมทหารพรานที่ 47 2557 สอบ กรมทหารพรานที่ 47 57 กรมทหารพรานที่ 47 เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทหารพรานที่ 47 :สมัครด้วยตนเอง  


ติดต่อสอบถาม โทร. 073-291406

ใบสมัครอาสาสมัครทหารพรานคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments