งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 เม.ย. -12 พ.ค. 2557  ช่างเทคนิค,พนักงานธุรการ,พยาบาล,พนักงานช่างกลเรือ,พนักงานปากเรือ,พนักงานบริการทั่วไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 เม.ย. -12 พ.ค. 2557  ช่างเทคนิค,พนักงานธุรการ,พยาบาล,พนักงานช่างกลเรือ,พนักงานปากเรือ,พนักงานบริการทั่วไป"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13365 หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค,พนักงานธุรการ,พยาบาล,พนักงานช่างกลเรือ,พนักงานปากเรือ,พนักงานบริการทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 5,780-8,060
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 เม.ย. – 12 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ด้วกยารท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่ง จำนวน อัตราเงินเดือน และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบ

ช่างเทคนิค 5 (งานช่างกลึง) หมวดช่างกลโรงงาน แผนกโรงงานซ่อม กองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,060 บาท ผู้สมัครต้องเป็นชาย สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาทเคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล) หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ และมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานตามวิชาชีพมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

พนักงานธุรการ 4 (พนักงานธุรการเรือ) เรือสันดอน 7,8 และ 9 สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ รวม 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,810 บาท ผู้สมัครต้องเป็นชาย ว่ายน้ำเป็น ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล จากกรมเจ้าท่า สามารถพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ไม่ต่ำกว่านาทีละ 25 คำ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้

พยาบาล 4 เรือสันดอน 7,8 และ 9 สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ รวม 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,810 บาท ผู้สมัคต้องเป็นชาย ว่ายน้ำเป็น สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาพยาบาล และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หรือประกาศนียบตรสาธารณสุขศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข หรือ ได้รับประกาศนียบัตรของโรงเรียนจ่าพยาบาลกองทัพเรือ หรือโรงเรียนพยาบาลกรมการแพทย์ทหาเรือ หรือโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า) เรือสันดอน 8 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,810 บาท ผู้สมัครต้องเป็นชาย ว่ายน้ำเป็น ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พรรคพิเศษ (เหล่ายุทธโยธาช่างไฟฟ้า) และได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง จากกรมเจ้าท่า

พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) เรือสันดอน 9 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,810 บาท ผู้สมัครต้องเป็นชาย ว่ายน้ำเป็น ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พรรคพิเศษ (เหล่ายุทธโยธาช่างไฟฟ้า) และได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง จากกรมเจ้าท่า

พนักงานปากเรือ 3 (กระชับปากเรือ) เรือสันดอน 9 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,450 บาท

พนักงานช่างกลเรือ 3 (กระชับช่างกล) เรือสันดอน 9 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,450 บาท

พนักงานช่างกลเรือ 3 (ช่างน้ำมัน) เรือสันดอน 7,8 และ 9 กองการขุดลอก จำนวน 3 อัตรา และ เรือโรงงาน 1 และ 2 แผนกขนส่ง กองบริการ จำนวน 2 อัตรา สังกัดฝ่ายการร่องน้ำ รวม 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,450 บาท

พนักงานปากเรือ 3 (นายท้าย) เรือร่องน้ำ 15 หมวดเรือเล็ก แผนกสำรวจร่องน้ำ กงอการสำรวจร่องน้ำ จนวน 1 อัตรา เรือดิน 4,5 และ 6 แผนกเรือขุด กองการขุดลอก จำนวน 3 อัตรา สังกัดฝ่ายการร่องน้ำ รวม 4 อาัตรา อัตราเงินเดือน 6,450 บาท

พนักงานปากเรือ (สูทกรรม) เรือท่าเรือ 103 แผนกเครื่องหมายทางเรือ กองการสำรวจร่องน้ำ ฝ่ายการร่องน้ำ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,450 บาท

พนักงานปากเรือ 2 (กะลาสี) เรือสำรวจ 2 หมวดเรือเล็ก แผนกสำรวจร่องน้ำ กองการสำรวจร่องน้ำ ฝ่ายการร่องน้ำ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,110 บาท

พนักงานบริการทั่วไป 1 เรือสันดอน 7,8 และ 9 สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ รวม 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 5,780 บาท

สมัครงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย งานราชการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 57 การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 พ.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments