งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 -11 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 -11 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13242 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 11 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร)

อัตราเงินเดือน : 11280 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ขึ้นไป หรือได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานทางด้านการจัดพิมพ์หนังสือราชการ เอกสารข้อมูล การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, Powerpoint ฯลฯ)

2. ออกแบบและพัฒนา Website

3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 1.1 ความรู้ความสามารถด้านระเบียบงานสารบรรณ 1.2 ความรู้ด้านงานพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ การบันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและปฏิบัติ

 

– ทักษะ

ทักษะที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง 2.1 ความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ และ Internet 2.2 ความรู้ความสามารถการสร้าง Website

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและปฏิบัติ

 

– สมรรถนะ

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4. บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 5. ความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย 6. จิตสำนึกในการให้บริการ

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้ออยละ 60

สมัครงาน กรมส่งเสริมการเกษตร งานราชการ กรุงเทพ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร สอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 2557 สอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 57 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :สมัครด้วยตนเอง  

ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ดทร. 025799587

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments