สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 3 -31 มี.ค. 2557  47 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 3 -31 มี.ค. 2557  47 อัตรา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13226 หรือ
ตำแหน่ง: 47 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 47
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,นครปฐม,เพชรบุรี,อยุธยา,สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 31 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติรย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2557

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นองค์กรอิสระของรัฐ มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติรย์ และพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างยั่งยืน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินฯ

ตำแหน่ง (รวม 47 อัตรา)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ จำนวน 3 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (โยธา/สถาปัตย์) จำนวน 1 อัตรา
 3. นายช่างแผนที่ จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่กิจการสังคม จำนวน 4 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จำนวน 2 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 8. วิศวกร (โยธา) จำนวน 1 อัตรา
 9. นายช่าง (สถาปัตย์) จำนวน 4 อัตรา
 10. ช่าง (โยธา) จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล (จ.นครปฐม) จำนวน 1 อัตรา
 12. พนักงานประสานงานทั่วไป (จ.นครปฐม จ.เพชรบุรี) จำนวน 2 อัตรา
 13. พนักงานการเงิน (จ.นครปฐม จ.พระนครศรีอยุธยา) จำนวน 2 อัตรา
 14. ช่าง (ไฟฟ้า) (จ.พระนครศรีอยุธยา) จำนวน 1 อัตรา
 15. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (จ.สงขลา) จำนวน 2 อัตรา
 16. เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.สงขลา) จำนวน 1 อัตรา
 17. เจ้าหน้าทีส่ารบรรณ (นิเทศศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
 18. เจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา
 19. ทนายความ จำนวน 3 อัตรา
 20. เจ้าหน้าที่บริาหรโครงการ จำนวน 1 อัตรา
 21. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร จำนวน 2 อัตรา
 22. เจ้าหน้าที่สารบรรณ จำนวน 1 อัตรา
 23. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา
 24. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
 25. เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
 26. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 27. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (พัฒนาระบบสารสนเทศ) จำนวน 2 อัตรา
 28. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (บริการข้อมูลสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตราร
 29. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา
 30. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ งานราชการ กรุงเทพ,นครปฐม,เพชรบุรี,อยุธยา,สงขลา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัคร สอบ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2557 สอบ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 57 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments