กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -8 เม.ย. 2557  นิติกร


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -8 เม.ย. 2557  นิติกร"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13222 หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 8 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

ด้วยกรมการท่องเที่ยวมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน กฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ

2. การสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

การวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย

3. การดำเนินการทางคดีและการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง

4. จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

5. ปฏิบัติงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สาขาภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(จ.นครราชสีมา) สาขาภาคใต้เขต 1 (จ.สงขลา)

และสาขาภาคใต้เขต 2 (จ.ภูเก็ต)

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถทางด้านกฎหมาย ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 

– ทักษะ

การประเมินครั้งที่ 1 1. ความรู้ด้านกฎหมาย

วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

 

– สมรรถนะ

การประเมินครั้งที่ 2 1. มีความรับผิดชอบ 2. มีความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. มีความอดทน และเสียสละ 4. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี

วิธีการประเมิน : –

เกณฑ์การประเมิน : 6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะ ทุกองค์ประกอบ และได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 6.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะทุกองค์ประกอบโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสมรรถนะที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนสมรรถนะที่ 1 เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสัมภาษณ์สูงกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่เลขประจำตัวสอบลำดับก่อนกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 6.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ 

สมัครงาน กรมการท่องเที่ยว งานราชการ กรุงเทพ กรมการท่องเที่ยว รับสมัคร สอบ กรมการท่องเที่ยว 2557 สอบ กรมการท่องเที่ยว 57 กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการท่องเที่ยว :สมัครด้วยตนเอง  

กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กองกลาง กรมการท่องเที่ยว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments