ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -7 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ SME Product Manager (Credit)


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -7 เม.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ SME Product Manager (Credit)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13213 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ SME Product Manager (Credit)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

            วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ (Structured Credit Products) ของธนาคารและคู่แข่ง รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ(Structured Credit Products) เพื่อให้ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีอายุระหว่าง 24 – 35 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านสินเชื่อหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มีทักษะการเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น MS Office โดยเฉพาะการใช้ Excel (Pivot,Vlookup)
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการประสานงานที่ดี
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นได้ดี
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

         ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป
 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การประกาศผลการคัดเลือก

         ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

           คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments